“Fiscalitatea nu trebuie să aibă culoare politică!”

PACTUL PENTRU FISCALITATE
– PACTUL PENTRU ROMÂNIA

Dezvoltarea reală a României depinde, în primul rând, de revitalizarea și eficientizarea politicilor, sistemelor și strategiilor educaționale si academice, de sănătate, și, nu în ultimul rând, de cele demografice. Succesul și coerența reformelor în aceste domenii vitale depind într-o mare măsură de nivelul investițiilor publice și private, dar și de modalitatea în care sumele alocate urmează să fie cheltuite.

Iar toate acestea, la rândul lor, nu pot fi privite independent de o politică fiscală sănătoasă, care să respecte câteva principii fundamentale:

A.

Eficientizarea, prin simplificare si optimizare, a legislației fiscale în scopul creșterii calității mediului de afaceri, stimulării antreprenoriatului, a dezvoltării economice și, implicit, a creșterii nivelului de trai al cetățeanului român;

B.

Restrângerea treptată, până la eliminare, a excepțiilor fiscale și transparentizarea, tot prin simplificare a procedurilor de aplicare si verificare;

C.

Stimularea investițiilor și atragerea de investiții directe în economie;

D.

Depolitizarea, reprofesionalizarea, informatizarea și interconectarea ANAF;

E.

Toleranță zero la evaziune fiscală și criminalitate economică.

ASTFEL, AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

Evaziunea este o frână serioasă pentru dezvoltarea României noastre, creând un cerc vicios pervers, care face adevăratele măsuri de relaxare şi stimulare fiscală să rămână simple intenţii pe o coală de hârtie. Suma pierdută este uriaşă -, reprezintă cam jumătate din bugetul de stat al României!

 • în cei peste 30 de ani de la Revoluție, legislația fiscală a evoluat haotic, fără a se baza pe o strategie coerentă de dezvoltare durabilă,
 • extrem de frecventele modificări ale legislației fiscale, apărute atât ca urmare a schimbării guvernelor, cât și a miniștrilor, secretarilor de stat, modificări care afectează direct investitorii prin lipsă de predictibilitate și continuitate administrativă, dar și prin costuri administrative de implementare,
 • România are nevoie de o legislație fiscală stabilă și modernă care, pe de-o parte, să stimuleze atragerea de investiții și păstrarea investițiilor existente, şi, pe de altă parte, să crească gradul de conformare și să contribuie la reducerea evaziunii și criminalității economice, în general
 • aceste obiective pot fi obținute doar prin consens, prin acordul exprimat și asumat de către principalii actori ai scenei politice, economice, academice și sociale, folosind și sprijinul societății civile,

NOI, inițiatorii, îi invităm să adere și să semneze alături de noi PACTUL PENTRU FISCALITATE pe reprezentanți ai instituțiilor statului (Președinție, Guvern, Administrație, Parlament etc), ai partidelor politice parlamentare sau neparlamentare, ai organizațiilor sindicale, patronale sau non-guvernamentale și ai mediului de afaceri (organizații, companii și antreprenori).

PRIN SEMNAREA SIMBOLICĂ A PACTULUI PENTRU FISCALITATE ȘI ASUMAREA PRINCIPIILOR SALE, NOI, INIȚIATORII ȘI SUSȚINĂTORII, NE ANGAJĂM:

1

să solicităm, să încurajăm și să acționăm în sensul așezării sarcinii fiscale în mod echitabil și fără tratamente preferențiale, excepționale sau tendențioase;
2

să solicităm, să încurajăm și să  acționăm în sensul adoptării unei legislații fiscale clare, ușor de înțeles și de aplicat atât de către contribuabil, cât și de către inspectorii fiscali. În legislația fiscală se va clarifica și respecta principiul “in dubio contra fiscum”, eliminându-se astfel interpretările subiective în defavoarea contribuabilului (în situațiile interpretabile și neclare, principiul “in dubio contra fiscum” impune o interpretare exclusiv în favoarea contribuabilului).
3

să solicităm, să încurajăm și să acționăm pentru asigurarea stabilității în timp a legislației fiscale. Modificările vor fi adoptate doar după o consultare reală și utilă a mediului de afaceri și vor fi adoptate exclusiv prin lege, nu prin Ordonanțe de Urgență ale Guvernului;
4

să solicităm, să încurajăm şi să acționăm în direcția păstrării la un nivel rezonabil și adecvat prezentului a impozitelor pe profit, venit, a impozitelor pe consum și a impozitelor şi taxelor locale;
5

să solicităm, să încurajăm şi să acționăm pentru creșterea calității serviciilor de administrare fiscală prin: ­

 • informatizare; ­
 • pregătire profesională continuă; ­
 • politici salariale adecvate și depolitizarea administrării fiscale; ­
 • creșterea rolului activ, de îndrumare și prevenție, al organelor fiscale; ­
 • eliminarea din legislație a prevederilor care pot da naștere la abuzuri îndreptate împotriva contribuabilului de bună credință; ­
 • instituirea unui sistem juridic de responsabilizare a aparatului de inspecție fiscală; ­
 • simplificarea procedurilor și acordarea automată a drepturilor contribuabilului;
6

să manifestăm toleranță zero la evaziune prin: ­

 • legislație care să elimine cauzele care generează evaziune; ­
 • administrare fiscală eficientă; ­
 • educația civică cu privire la efectele nocive ale evaziunii și metode de combatere a acesteia.
7

să solicităm, să încurajăm și să participăm cu bună credință la consultările pe marginea redactării Legislației Fiscale, având în vedere DOAR interesul economic național și nu interese restrânse de grup;

București, în 2022

LANSARE INIȚIALĂ SUSȚINUTĂ IN 2014-2015 DE:

ACADEMIA ROMÂNĂ (ICE / IPE), Camera de Comerț și Industrie a României, RBL – Romanian Business Leaders, AOAR – Asociația Oamenilor de Afaceri din România, FIC – Consiliul Investitorilor Străini, Confederația Patronală Concordia, Consiliului Concurentei si Consiliului Fiscal.